Rvid AB

kontakt@rvid.se

Rvid AB erbjuder konsulttjänster inom IT. Vår specialiteter är Python, Linux, relationsdatabaser och personalplaneringsystem för transportbolag (i synnerhet med avseende på hantering av fatigue-problematik som kan uppstå i schemaläggningen, och ännu mer specifikt med biomatematiska modeller för beräkningar av detta).

Utöver konsulttjänster utvecklar bolaget även ett par produkter med sikte på lansering 2024. Till exempel ett klassiskt koncept för beslutsstöd som vi paketerar i modern och användarvänlig form. Det kommer bli väldigt bra!

Organisationsnummer: 559257-5350. Rvid AB är godkända för F-skatt.