En stiliserad kråkfågel på en pinne

Rvid AB bygger mjukvara och erbjuder konsulttjänster inom IT.

Spetskompetens på Python, Linux, relations-databaser och personal­planeringsystem för transport­bolag (i synnerhet med avseende på integration av bio­matematiska modeller för trötthets­beräkningar). På särskild begäran och till förhöjd taxa kan skräddar­sydda lösningar (Groovy m.m) för Atlassian Jira såväl räddas från kollaps som skapas från grunden.

Utöver konsulttjänster utvecklar bolaget ett par produkter med sikte på lansering 2024. Till exempel ett klassiskt koncept för beslutsstöd som vi paketerar i modern och användar­vänlig form. Det kommer bli väldigt bra!